Materiaalit

Ohjesääntö

Kalastussääntö 2023

Lapin ELY-keskus on päättänyt kalastuslain 10.4.2015/379 53§ ja 57§ nojalla 26.1.2022 LAPELY/359/2022 tehdyllä päätöksellä Inarin kalatalousalueen kalastussäännössä esitetyistä rajoituksista, määräyksistä sekä kalojen pyyntimitoista Inarin kalatalousalueen kalastussäännössä 2022.

Vuoden 2021 kalastussääntöä on jatkettu kattamaan vuoden 2023 loppuun saakka tai siihen asti, kun uusi kalastussääntö on saatettu voimaan.

Inarin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Inarin kalatalousalueen käyttö-ja hoitosuunnitelma on hyväksymisvaiheessa Lapin ELY-keskuksessa.

Kalatalousalueen kartta

Rauhoitusvesien kartat

Ivalojoki

Ivalojokisuu

Juutuanjoki

Juutuanvuono

Kirakkajoki

Näätämöjoki

Nitsijärvi

Sarmijoki

Surnujoki

Tsiuttajoki

Taimen 50cm vedet