Materiaalit

Ohjesääntö

Lataa:

Kalastussääntö 2023

Lapin Ely-keskus on päättänyt kalastuslain 10.4.2015 / 379 53§:n ja 57§:n nojalla 19.12.2022 LAPELY 6208/2022 tehdyllä päätöksellä Inarin kalatalousalueen kalastussäännössä esitetyistä rajoituksista, määräyksistä sekä pyyntimitoista Inarin kalatalousalueen kalastussäännössä 2023.

Vuoden 2021 kalastussääntöä on jatkettu kattamaan vuoden 2023 loppuun saakka tai siihen asti, kun uusi kalastussääntö on saatettu voimaan.

Lataa:

Inarin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Inarin kalatalousalueen käyttö-ja hoitosuunnitelma on hyväksymisvaiheessa Lapin ELY-keskuksessa.

Lataa:

Kalatalousalueen kartta

Lataa:

Rauhoitusvesien kartat

Ivalojoki

Lataa:

Ivalojokisuu

Lataa:

Juutuanjoki

Lataa:

Juutuanvuono

Lataa:

Kirakkajoki

Lataa:

Lutto

Lataa:

Näätämöjoki

Lataa:

Nitsijärvi

Lataa:

Sarmijoki

Lataa:

Surnujoki

Lataa:

Tsiuttajoki

Lataa:

Taimen 50cm vedet

Lataa: