Materiaalit

Ohjesääntö

Lataa:

Kalastussääntö 2021

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kalastuslain 10.4.2015/379 53 §:n, 57 §:n ja 124 §:n nojalla 10.12.2019 /dnro 347 – 5713-2019 tehdyllä päätöksellä Inarin kalatalousalueen kalastussäännössä esityistä rajoituksista, määräyksistä sekä kalojen pyyntimitoista Inarin kalatalousalueen kalastussäännössä 2021.

Kalastussääntö on voimassa 1.1. – 31.12.2021.

Lataa:

Inarin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Suunnitelma kattaa koko Inarin kalatalousalueen toimintapiirin vedet. Kalatalousalue pyytää mielipiteitä seuraavista asioista: Onko asiakirjassa aiheita, joista tulisi kirjoittaa tarkemmin tai lyhyemmin? Onko jokin aiheteksti puutteellinen? Mitkä esitetyistä toimenpiteistä ovat mielestäsi tärkeitä? Mitä muita toimenpiteitä tarvitaan ja perustelut?

Kalatalousalue pyytää lähettämään kommentit osoitteeseen: inarinkalatalousalue@gmail.com tai postiosoitteeseen

Inarin kalatalousalue
Jokitie 15
99800 Ivalo

11.6.2021 mennessä.

Lataa:

Kalatalousalueen kartta

Lataa:

Rauhoitusvesien kartat

Ivalojoki

Lataa:

Ivalojokisuu

Lataa:

Juutuanjoki

Lataa:

Juutuanvuono

Lataa:

Kirakkajoki

Lataa:

Lutto

Lataa:

Näätämöjoki

Lataa:

Nitsijärvi

Lataa:

Sarmijoki

Lataa:

Surnujoki

Lataa:

Tsiuttajoki

Lataa:

Taimen 50cm vedet

Lataa: