Materiaalit

Kalastussääntö 2017-2019

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kalastuslain 10.4.2015/379 53 §:n ja 56§:n, 57§:n ja 124 §:n nojalla 16.12.2016 (dnro 345-5713-2016) tehdyllä päätöksellä Inarin kalatalousalueen kalastussäännössä esitetyistä rajoituksista, määräyksistä sekä kalojen pyyntimitoista tämän kalastussäännön mukaisesti.


Kalastussääntö on voimassa 1.1.2017-31.12.2019.

Lataa:

Inarin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Uusi Inarin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lataa:

Kalatalousalueen kartta

Lataa:

Rauhoitusvesien kartat

Ivalojoki

Lataa:

Ivalojokisuu

Lataa:

Juutuanjoki

Lataa:

Juutuanvuono

Lataa:

Kirakkajoki

Lataa:

Lutto

Lataa:

Näätämöjoki

Lataa:

Nitsijärvi

Lataa:

Sarmijoki

Lataa:

Surnujoki

Lataa:

Tsiuttajoki

Lataa: