Materiaalit

Ohjesääntö

Kalastussääntö 2024

Lapin ELY-keskus on 22.12.2023 LAPELY/2902/2021 hyväksynyt Inarin kalatalousalueen kalastussäännön vuosille 2024-2028.

Inarin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Lapin ELY-keskus on hyväksynyt 27.10.2023 LAPELY/4902/2021 Inarin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman.

Kalatalousalueen kartta

Rauhoitusvesien kartat

Ivalojoki

Ivalojokisuu

Juutuanjoki

Juutuanvuono

Kirakkajoki

Näätämöjoki

Nitsijärvi

Sarmijoki

Surnujoki

Tsiuttajoki

Taimen 50cm vedet