Kalastusluvat

Kalastusluvat

Onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei pääsääntöisesti tarvita lupia. Onkimista ja pilkkimistä ei kuitenkaan saa harjoittaa lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa, eikä kohteissa, joissa kalastus on kielletty muun säännöksen tai määräyksen nojalla. Mikäli onkivavassa käytetään heittokalastukseen soveltuvaa kelaa, tarvitaan silloin samat luvat kuin viehekalastukseen.

Metsähallituksen luvat valtion vesille saa verkkokaupasta

www.eraluvat.fi

ja palvelunumerosta

020 692 424

sekä luvanmyyntipisteistä, joita ovat mm. R-kioskit ja lähes kaikki Metsähallituksen luontokeskukset.

  • Yksityisvesiin kohdistuvasta kalastuksesta voi kysyä Osakaskunnat-sivulta löytyvien yhteystietojen kautta.
  • Valtion vesiin luvasta peritään maksu, jonka suuruudesta säädetään valtion maksuperustelaissa ja sen nojalla. Alle 18-vuotiaalle kausilupa on maksuton.
  • Yksityisvesiin kalastuslupien myynnin hoitavat vesien omistajat ja kalastusoikeuden haltijat säännöstensä mukaisesti.
  • Niin valtion veteen kuin yksityiseen veteen, luvanmyynnissä ja sännöksissä on otettava aina huomioon kalastuslain ja -asetuksen sekä Inarin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman säännökset.
  • Ennen kalastamaan ryhtymistä on kalastajan velvollisuus selvittää lupa-alueen rajat ja pyyntisäännökset.

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on kalastuksen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Maksa kalastonhoitomaksu

Ylä-Lapin asukkaiden kalastusoikeus

Henkilölle, jonka kotikuntalain (201-1994) 2§:ssä tarkoitettu kotikunta on Enontekiö, Inari tai Utsjoki, on oikeus saada Metsähallitukselta korvauksetta lupa kalastukseen edellä mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla. Lupa on henkilökohtainen ja annetaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa ei koske Teno-, Näätämön-, Tuuloma- ja Paatsjoen vesistöjen lohen eikä taimenen nousualueita. Näillä alueilla 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä on oikeus lunastaa Metsähallitukselta henkilökohtainen kausilupa, joka oikeuttaa Metsähallituksen asettamien lupaehtojen puitteissa viehekalastukseen henkilön kotikunnassa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla lohen sekä taimenen nousualueilla.