Inarin kalatalousalue
- tervetuloa!

Toiminta-alue

19 254

km²

josta vettä

2 325

km²

vesissä

12

alkuperäistä kalalajia

kalasaalis

170

tonnia vuodessa

josta kaupallinen

60

tonnia vuodessa

Kalatalousalueen tarkoitus ja tehtävät

  • Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu
  • Käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja seuranta
  • Kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus
  • Kalastuksen valvonnan järjestäminen
  • Kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen
  • Kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin
  • Vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät
  • Viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille
  • Muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä kalastuslakiin perustuvat tehtävät
  • Edesauttaa ja ylläpitää paikallista inarilaista historiallista yhdenvertaista kalastuskulttuuria

Viimeisimmät tiedotteet

Tervetuloa Inarin kalatalousalueen sivuille!

Kalastuslain 10.4.2015/379 mukaan kaikkien Suomen kalastusalueiden toiminta loppui 31.12.2018. Toimintaa jatkoivat kalastuslain mukaisesti perustettavat kalatalousalueet. Inarin kalatalousalueen perustava kokous pidettiin Inarin kunnan valtuustosalissa 6.2.2019. Inarin

Lue lisää