Kalastusluvat

Kalastusluvat

Onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei pääsääntöisesti tarvita lupia. Onkimista ja pilkkimistä ei kuitenkaan saa harjoittaa lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa, eikä kohteissa, joissa kalastus on kielletty muun säännöksen tai määräyksen nojalla. Mikäli onkivavassa käytetään heittokalastukseen soveltuvaa kelaa, tarvitaan silloin samat luvat kuin viehekalastukseen.

Metsähallituksen luvat valtion vesille saa verkkokaupasta

ja palvelunumerosta

sekä luvanmyyntipisteistä, joita ovat mm. R-kioskit ja lähes kaikki Metsähallituksen luontokeskukset.

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18-64-vuotiaat kalastajat, jotka kalastavat muuten kuin onkimalla tai pilkkimällä. Kalastonhoitomaksun lisäksi tarvitset vesialueen omistajan luvan pyydyskalastukseen, usealla vavalla kalastukseen ja yhden vavan kalastukseen virtavesissä tai rajoitetuissa erikoiskohteissa.

Rajoitetut kohteet näet osoitteessa

Ylä-Lapin asukkaiden kalastusoikeus

Henkilölle, jonka kotikuntalain (201-1994) 2§:ssä tarkoitettu kotikunta on Enontekiö, Inari tai Utsjoki, on oikeus saada Metsähallitukselta korvauksetta lupa kalastukseen edellä mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla. Lupa on henkilökohtainen ja annetaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa ei koske Teno-, Näätämön-, Tuuloma- ja Paatsjoen vesistöjen lohen eikä taimenen nousualueita. Näillä alueilla 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä on oikeus lunastaa Metsähallitukselta henkilökohtainen kausilupa, joka oikeuttaa Metsähallituksen asettamien lupaehtojen puitteissa viehekalastukseen henkilön kotikunnassa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla lohen sekä taimenen nousualueilla.