Inarin kalatalousalueen kalastussääntö 2023

Lapin Ely-keskus on päättänyt kalastuslain 10.4.2015 / 379 53§:n ja 57§:n nojalla 19.12.2022 LAPELY 6208/2022 tehdyllä päätöksellä Inarin kalatalousalueen kalastussäännössä esitetyistä rajoituksista, määräyksistä sekä pyyntimitoista Inarin kalatalousalueen kalastussäännössä 2023.

Vuoden 2021 kalastussääntöä on jatkettu kattamaan vuoden 2023 loppuun saakka tai siihen asti, kun uusi kalastussääntö on saatettu voimaan.